Videokonferens
Att mötas idag kan innebära flera dagars bortavaro från sin arbetsplats, för ett par timmars möte. Om mötet blir av alls, med inställda tågavgångar på grund av snö eller inställda flyg på grund av något så absurt som ett vulkanutbrott på Island...!
Tänk att kunna spara in restider och övernattningar för att inte tala om kostnaden för resor och att ha en eller flera medarbetare borta från kontoret i flera dagar.

Vi är återförsäljare och leverantör av Polycom och LifeSize Videokonferenssystem. Alla stora och erkända tillverkare som tekniskt ligger i framkant i utvecklingen av Videokonferenssystem. Vi kan leverera allt från små system för en användare, flexibla system på rullstativ till stora fast installerade system för större konferensrum eller komplexa system med flera kameror.
Vi integrerar systemen mot nya eller befintliga ljud- och bildsystem. Blir lösningen väldigt komplex kan vi installera/programmera Styrsystem för alla funktioner.

Oavsett om mötet gäller ett projekt, budgetgenomgång, marknadsmöte eller utbildning så kan videokonferens vara ett komplement till ett fysiskt möte. Då kan man få möjlighet att träffas oftare och med kort varsel.

Med dagens allt snabbare uppkopplingshastigheter så ser vi en utveckling mot videokonferenssystem med HD-kvalitet, som blir ett naturligt alternativ till personliga möten.
Tack vare kompabiliteten bakåt kan dagens videokonferenssytem med HD-kvalitet även koppla upp sig mot de gamla videokonferenssystemens SD-kvalitet.

Dagens system kan även skicka med data i uppkopplingen, man kan alltså föra över två separata sändningar via systemet. Både direktsända kamerabilder och till exempel en PowerPoint-presentation, kan visas samtidigt på två olika skärmar eller projektorer hos mottagaren.
Har man behov kan man också koppla upp sig mot flera platser samtidigt. Hur många, är beroende av det system man väljer.Hör av dig så hjälper vi till att ta fram bästa förslag på videokonferens efter ditt behov!