Serviceavtal och andra tjänster med mervärde!

Läs om RA Copy AB:s breda utbud av tjänster som ger ett mervärde i er investering av ny teknik.

Serviceavtal

Genom att teckna ett serviceavtal med oss, säkerställer vi funktionen på er utrustning och skyddar er i möjligaste mån mot oönskade driftstopp, så ni kan fokusera på er verksamhet.

Gäller det utrustningen som vi själva projekterat och installerat, lämnar vi ett avtalsförslag direkt efter installationen.
Gäller det befintlig utrustning, görs en besiktning av densamma, innan ett avtalsförslag lämnas.Avtalets omfattning och nivå gällande exempelvis serviceintervaller, underhåll och åtgärdstider anpassas efter era specifika behov.

Avtalstiden löper normalt under 12 månader och kan därefter förlängas med ytterligare avtalsperioder.

Projektering & Konsultjänster

En projektering görs efter en grundlig behovsanalys, där era önskemål avseende funktion ska tillgodoses, med exempelvis utrustningsförslag men även "genomförbarhet" utifrån lokalaförutsättningar.

Vi tar fram skisser, ritningar och lösningar, i förekommande fall i samråd med av er anlitade arkitekter och andra entreprenörer.

Projekteringen säkerställer att era önskemål uppnås, gällande efterfrågad funktion både användarmässigt och tekniskt.

Tekniker

Vill du vara riktigt säker på att allt fungerar som du önskar på exexempelvis ett viktigt möte, kan du hyra in teknikerhjälp från oss. Då kan du helt ägna dig åt din presentation och låta oss handha tekniken!
Priset gäller under kontorstid, måndag till fredag 08.00-17.00Övriga tider, kontakta oss för förslag!

Installation & Driftsättning

All installation och montering av utrustning, anslutningar, kablage etc. utförs alltid på ett fackmannamässigt sätt av våra egna tekniker.
Alla system avprovas för full funktionalitet innan överlämning.

Programmering

Styrsystem programmeras av våra egna tekniker för genomtänkt funktionalitet och intuitiva gränssnitt.
Grafiken i touchpaneler kan skräddarsys för just er avseende färger och logotyper.Styrsystem

Du kan också läsa mer under Styrsystem

Hyra

Hyra är ett enkelt och förmånligt sätt att erhålla önskad funktionalitet i exempelvis ditt mötesrum, med den utrustning som funktionen kräver, tillsammans med service, support och utbildning.

Finansieringsformen ger er en rad fördelar, exempelvis:

Genom att hyra din lösning blir den totala driftskostnaden känd under hela avtalsperioden.

Inom ett hyresavtal kan du välja att uppgradera en lösning, utan att det påverkar din månadskostnad.

Hyreskostnaden är avdragsgill.

Hyran förbättrar soliditeten, genom att inte belasta företagets balansräkning.

Läs mer under Finansiering