Podie

I större lokaler med plant golv, blir det av naturliga skäl ofta problem för de som
sitter längre bak i rummet att kunna se presentationen till fullo! Vi vet väl alla hur
störande det kan vara att gå på  bio och få en lång person i bänken framför sig?
Ett sätt att lösa detta problem i hörsalar är att höja upp presentationerna med hjälp av ett podie. Speciellt viktigt har detta blivit i salar där man använder sig av digitala skrivtavlor, eftersom det inte går att sätta upp dessa högre än att även de allra minsta i skolor bl.a. ska kunna nå upp till menyraderna i överkant m.m.
Vi har podielösningar som är mobila och lättmonterade. Se även undernenyerna till vänster.

Hör av dig till oss när du vill veta mer!  


Podie