Miljöpolicy RA Copy

Företaget följer lagar och förordningar.

Företaget arbetar efter att hushålla med energi, kemiska produkter och råvaror i vår dagliga verksamhet.

Vi väljer våra leverantörer med hänsyn tagen till miljövänliga alternativ.

Vid möten med leverantörer försöker vi styra dessa till videokonferens eller telefonkonferens för att minska på utsläpp vid resande.

Vid val av transportör väljer vi den som har uttalad miljöpolicy.

Vi försöker minska pappersförbrukningen och i möjligaste mån använda dubbelsidig utskrift.

Vi ser det som en naturlig del av den dagliga verksamheten att källsortera avfall som;

Lysrör
Tonerkassetter och färgpatroner
Batterier
Kemikalier och färgrester
Elektronik
Papper
Övrigt brännbart material