Ljud

Ljud är en lika viktig faktor som bild vid presentationer. Det återgivna ljudet i ett rum kan komma från många olika källor och rummets utseende gör att ingående delar bör anpassas efter förutsättningar och krav. Exempel på källor kan vara talljud via mikrofoner, tvåkanaligt ljud från inkopplad dator och/eller flerkanaligt ljud från TV, DVD eller Blu-ray. Avseende rummets utseende är det inte bara storleken på rummet som är avgörande, utan även placering av synliga komponenter, såsom högtalare, med tanke på vägg eller takkonstruktion och design. I vissa fall kan de vanligtvis synliga komponenterna döljas helt. Bra ljud är inte samma sak i alla lokaler och för alla ändamål. Vi tar reda på vad som passar dina behov och lokalens förutsättningar, sedan skräddarsyr vi en lämplig lösning.

Menyraden till vänster har undermenyer som tar upp mer information inom de olika områdena.