Kvalitetspolicy RA Copy

Företaget följer lagar och förordningar.

Vi ska vara en professionell leverantör och att se till att hålla
vad vi har kommit överens med kunden om, från första kontakt till utfört arbete.

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra sina presentationer, genom att göra anpassade manualer som tydligt informerar om hur man använder utrustningen.

Våra medarbetare har hög kompetens och utbildas fortlöpande inom olika områden.

Vi försöker ständigt förbättra val av produkter/leverantörer som en naturlig del av verksamheten så att bästa slutprodukt levereras.

Vi tar ansvar för våra arbeten, installationer och ser till att hålla en hög
support- och servicenivå. Det ska vara tryggt för kunden att välja oss som leverantör.