Interaktiva skrivtavlor

Tekniken i vår värld förändras snabbt. De interaktiva tavlorna som tex ActivBoard och SmartBoard som tidigare monterades med projektorer har idag ersatts med touchskärmar/pekskärmar. Idag kan du få skärmarna upp till 84" med en betydligt bättre bildkvalitet och fördelen är att du kan fortfarande använda dina gamla mjukvaruprogram om du inte vill använda dig av de som följer med skärmen. Vi hänvisar till vår sida för Pekskärmar om du vill läsa mer om framtidens hjälpmedel.

Nedan följer en allmän beskrivning av interaktiva hjälpmedel riktad till skolvärlden.

Världen ändras snabbt. Det sker en digital revolution i samhället och våra barn blir alltmer teknikmedvetna. Med globaliseringen hårdnar kraven på svenska elever som ska navigera sig fram i en ständigt föränderlig kunskapsekonomi. Många av de yrken som gäller på dagens arbetsmarknad, kunde vi inte ens fantisera om för 20 år sedan.
Barnen lär sig idag mycket via sin egen vardag med mobiler, spel, bloggar och chatt.
Skolan måste ännu mer lära eleverna bedöma, värdera och använda sina informationskällor klokt.
Med interaktiva skrivtavlor / pekskärmar (även kallada digitala skrivtavlor/whiteboards)kan man lättare föra in omvärlden och den nya tekniken i klassrummet. Det blir ett sätt att möta eleverna i deras egen digitala värld och ger oändligt många möjligheter till interaktiv pedagogik och mer varierad undervisning.

Du kopplar en dator till skärmen (Det finns också skärmar med inbyggt Android operativ). Det du kan göra på datorn, syns på skärmen. Du kan styra datorn genom att trycka på skrivytan eller med en penna (dummy) som medföljer pekskärmen. Surfa på internet, se film, jobba med musik och ljud, spara dokument, mejla och skriva ut.

De specialprogram och interaktiva funktioner som följer med skärmen, utgör en plattform och en delaktighet i klassrummet som endast fantasins gränser sätter stopp för.

Praktiska fördelar

Med en pekskärm i klassrummet behöver du inte längre någon OH-projektor, du har alltid de senaste kartorna uppdaterade, det behövs inte längre någon speciell filmvisnings TV.
Fördelen är många att alla ser materialet samtidigt. Om du visar en film via nätet eller dvd, kan du stoppa filmen, peka ut detaljer, upprepa sekvenser, göra anteckningar på bilden. Sedan kan du välja att spara den för senare bruk. Det är enkelt att hämta anteckningar för forsatta diskussioner och skapar en enklare dialog mellan eleverna. Med tavlans hjälp kan du ta fram bra underlag för diskussioner. Förklaringar av processer och hypoteser kan illustreras på olika sätt genom skuggning, färgning och överstrykningar.
De särskilda programvaror för skolor som leverantörer tagit fram ger dig verktyg för att skapa egna interaktiva lektioner.
Med en pekskärm i klassrummet får du eleverna lättare att göra gemensamma reflexioner som är en viktig del av all inlärning.

Utbildningen är viktig

Tekniken är en investering men det är hur du använder den som är intressant. För att kunna utnyttja tavlan behöver du utbildning, tips, idéer och stöd. Det kan vara bra att ansluta sig till et nätverk och ha andra att diskutera med. Det hjälper vi dig med. Av de som har interaktiva tavlor eller skärmar som hjälpmedel i sina skolor svarar nio av tio användare att grundläggande utbildning och fortbildning är oerhört viktig för att tavlorna ska fungera som det är tänkt. Det är också lättare om skolan införskaffar tavlor i fler klassrum eftersom pedagogerna då lättare kan utbyta erfarenheter internt.

Hur påverkas pedagogiken?

De interaktiva tavlorna började användas på bred front i Storbritannien redan 2003. Studier har visat att tavlorna ökar elevernas närvaro och höjer deras kunskapsniv, fler sinnen vid inlärningen stimuleras. Ett annat positivt resultat är högre effektivitet i undervisningen. Med det digitala förarbetet hinner pedagogen undervisa mer under en lektion, samtidigt som elevernas intresse fångas bättre och de blir mer delaktiga. Gamla lektioner kan sparas för framtida bruk.
Elever som inte varit närvarande på en lektion kan enkelt få ta del av sparat lektionsmaterial.
Skolan bör ta fram en särkild metod som alla tar del av så att samtliga lärare hittar det de behöver i ett lektionsarkiv.

Programvaran - en avgörande skillnad

Många läromedelsförlag erbjuder idag läromedel som är kompatibla med de flesta pekskärmar.
Pekskärmarnas mjukvara uppdateras och förbättras kontinuerligt och ni har som kund fri tillgång till dessa. Skärmarna kan hantera både Mac och PC.
När du som skola har köpt en pekskärm av oss så har du rätt att installera programvaran både på skoldatorn och hemdatorn för att enkelt kunna förbereda dina lektioner.

Tillbehör

Det finns en mängd tillbehör som man kan införskaffa för att addera mervärde till skärmen. Ni kanske idag använder iPads eller andre läsplattor som ni vill kunna använda trådlöst tillsammans med pekskärmen? Intresset kanske också finns att koppla en webkamera för att spela in lektionerna? Vi har produkter som gör det möjligt.