Befintliga lokaler

När vi kommer till dig för att diskutera hur du vill använda ditt konferensrum, så
fotograferar vi rummet, mäter upp avstånd och ritar in vårt förslag av utrustning direkt på fotografiet. Du kan då se hur det kommer att se ut med den lösning som vi
föreslår. Du får samtidigt en offert baserad på den utrustning du ser på bilden. Väljer du bort något ur utrustningen, så tar vi bort detta ur bilden också.
Bild och offert går hand i hand genom hela arbetet, du ser vad du får!
Om du går in under rubriken "Förr & Nu", så kan du se exempel på hur det såg ut när vi kom och hur det ser ut efteråt.