Bakprojektion


Detta är en bakprojektionslösning från baksidan.
Bakprojektion

Med bakprojektion (eller backprojection) så projiceras bilden bakifrån av en projektor mot en specialslipad skärm, istället för framifrån. Vanligast sker det med hjälp av speglar då man spar utrymme. Största fördelen är att skuggningarna som kan uppkomma vid en presentation försvinner.
Backprojektion fungerar mycket bra då man kan bygga in hela skärmen i en AV-vägg och få en mycket snygg bildlösning. Installationen kräver att det finns ett visst ledigt utrymme bakom skärmen för projektor/speglar.

Många butiker och gallerior använder sig också av bakprojektion i skyltfönstret och inne i butiken. Man undviker på så sätt exponering av dyrbara produkter i skyltfönstren och får en levande och ännu mer lockande upplevelse för sina kunder.

Skärmarna finns med olika slipningar och i varierande storlekar, allt efter användningsområde. Ring oss gärna om du vill veta mer!
Ser du ingen projektor i taket?

-Nej, detta är en bakprojektionslösning. Fördelen med denna lösning är att du slipper skuggor på projektionsduken när du har din presentation.